DOTACJA

Dotacja dotyczy firmy METALIO Kamil Ostas
NIP: 6472478812, Regon: 243178920„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pn. „Rozwój i zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i zatrudnieniu pracowników”, mająca na celu rozwój i zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i zatrudnieniu pracowników, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Skontaktuj się z nami

METALIO Sp. z o.o.
47-450 Krzyżanowice
ul. Tworkowska 27


tel. 508 947 899
e-mail: